Kesäkokous 2018

11.08.2018

Kesäkokous pidettiin lauantaina 11.8.208 klo 1300 alkaen Kalattomalla. Kokoukseen oli saapunut 20 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. metsästyssääntö metsästysvuodelle 2018 - 2019 (alla) uusien varsinaistenjäsenten ja koejäsenten valinta. Todettiin syksyn ja talven aikana pidettävät koirakokeet ja muut esille tulleet asiat.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Teijo Keijonen paikkakuntalaisena ja Miikka Kuusisto ulkopaikkakuntalaisena sekä koe jäseniksi Lauri Kotsalainen paikkakuntalaisena ja Jere ja Jussi Kokko ulkopaikkakuntalaisina.

Päätettiin hankkia seuralle riistakamera, joka sijoitetaan Kalattoman majan alueelle seuraamaan alueen tapahtumia. Kesän aikan on todettu, että jotkut vierailijat ovat jättäneet käyntinsä jälkeen alueen siivottomaan kuntoon.

Nuorisolle kuluneen vuoden aikana järjestetyt aktiviteetit. Kevätalvella järjestettiin koululaisille koulun pyynnöstä ilmakivääri ammuntoja, toukokuussa koulun 8-luokan eräleiri Kalattomalla ja heinäkuussa eräleiri nuorille.

Hankittu nuorisotilille saaduilla varoilla erilaisia 3D ja muita riistakuvia, mm. kauris, villisika, sorsalintuja, hanhia, kyyhkyjä.

METSÄSTYSSÄÄNTÖ METSÄSTYSVUODELLE 2018 – 2019

  1. 1.      Saaliskiintiö           

Metsäjänis kanta on kohtalainen, (ei kiintiöitä)

Rusakko kanta runsas, (ei kiintiötä)

Teeri kanta on kohtalainen, (ei kiintiötä) huomaa alueelliset erot kannoissa. Säästeliäs verotus. Huomioi Riistakeskuksen asettamat rajoitukset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana pyyntiaikojen ja -rajoitusten suhteen.    

Pyy kanta kohtalainen, (ei kiintiötä). Huomioi Riistakeskuksen asettamat rajoitukset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana pyyntiaikojen ja -rajoitusten suhteen.

Metso kanta on kohtalainen.  Huomioi Riistakeskuksen asettamat rajoitukset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana pyyntiaikojen ja -rajoitusten suhteen.

Pienpeto kanta on runsas. Voimakas verotus.

 

Metsäkanalintujen, hanhien ja eräiden vesilintujen kohdalla on huomioitava Riistakeskuksen asettamat rauhoitukset ja rajoitukset pyyntiaikojen sekä eräiden vesilintujen saalisilmoituksien osalta.

Alueellisesti on huomioitava kestävän kehityksen mukainen saalistus kaikkien riistaeläinten kohdalla.

 

Metsäkauriin pyytämisen osalta todettiin kokouksessa, että jos vuokrasopimuksessa on maininta - koskee kaikkia metsästystä poikkeuksena hirvi-, niin rajoitus koskee myös muita hirvieläimiä mukaan luettuna metsäkauris.

Tarpeen mukaan otettava yhteys paikalliseen hirviseuraan, -seurueeseen, joka selvittää tilanteen omien vuokrasopimusten ja maanomistajien kautta.

 

  1. 2.      Rauhoitusalueet

Rokansalossa Kimmo Kiljusen, Kyösti Narisen ja Kalevi Kotron tiloista paikallistien ja Saimaan välinen alue, pienpetojen pyynti sallittu, ajavan koiran käyttö on kielletty.

Pulliaisen mailla Ahoinpellossa on vain pienpetojen pyynti sallittu.

Jouko Sipisen maalla Sorjola Sulkulampi 1:5 53ha on metso ja koppelo rauhoitettu.

Simo Parrin mailla Rokansalossa on ukkometso ja koppelo rauhoitettu.

Metsästyksessä on otettava huomioon laidunkausi, erikoisviljelmät ja koirakokeet.

Katso vuokramaaluettelo. (Kahvila Kuittinen, Reviiri)

          

  1. 3.      Muut rauhoitukset

Koirakokeiden aikana Puumala Lehdessä ilmoitetut koealueet ovat rauhoitetut metsästykseltä. Puumalan Erämiesten hakemat koirakokeet metsästyskaudella 2018 – 2019 ovat seuraavat: Linnunhaukkukoe 12.1.2019, Hirvenhaukkukoe ”Jästipiä” 6 - 7.10.2018 (maksimi 30 koirakkoa) ja Hirvenhaukkukoe SHHJ:n narttujen pm-karsinta, 26.9.2018. Samalle päivälle tammi – helmikuussa 2019 haettavien jäniksenajo- ja ketunajokokeiden ajankohta vielä avoin. Seuraa lehti ilmoittelua kokeiden aikaisista rauhoituksista.

  1. 4.      Vieraiden tuominen seuran maille

Maanomistaja voi tuoda omalle maalleen vieraita harkintansa mukaan ilman vierasmaksua. Jäsenet saavat tuoda vieraita seuran vuokraamille maille vierasmaksua vastaan, eivät kuitenkaan koejäsenet. Vierasmaksu on maksettava etukäteen seuran tilille OP Puumala FI36 5371 0120 0297 64.  Jos maksettu metsästyspäivä peruuntuu, on siitä ilmoitettava seuran puheenjohtajalle Arho Puttonen 046 896 3341 tai sihteerille Jari Ahonen 0400 754208 näin metsästyksen ajankohdan voi siirtää.

Isäntä on vastuussa vieraistaan ja vieraiden pyytämä saalis on pois isännän kiintiöstä kiintiöityjen riista- eläimien kohdalla.

Petoriistan metsästäjät voivat tuoda vieraita ilman vierasmaksua ko. metsästykseen vastavuoroisuuden periaatteella.

Vierasmaksut metsästysvuodelle 2018 – 2019 vuorokausi maksu 15 €, viikonloppu 30 € ja kausimaksu 150 €.

 

  1. 5.      Saalistilasto

Saalistilasto palautetaan sihteerille tammikuun 1. viikolla joko postitse, sähköpostilla tai puhelimella. Jari Ahonen Sappulantie 43, 52200 Puumala, 040 075 4208,  jaripahonen@gmail.com

06.10.2018Jästipiä 2018
11.08.2018Kesäkokous 2018
06.08.2018Koirakokeet 2018
22.07.2015Soppatykki vuokrattavana