KESÄKOKOUS 2015

Pidettiin 15.8.2015 Rokansalossa Kalattoman majalla 16 jäsenen voimin. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kokouspöytäkirja on lähetetty sähköpostitse jäsenille. Sähköpostittomat saavat pöytäkirjan pyytämällä sen sihteeriltä joko puhelimitse 040 218 8202 tai sähköpostilla jaripahonen@gmail.com.


METSÄSTYSSÄÄNTÖ METSÄSTYSVUODELLE 2015 – 2016

1. SAALISKIINTIÖ
Metsäjäniskanta on hyvä, ei kiintiötä
Rusakkokanta on runsas, ei kiintiötä
Teerikanta on kohtalainen, ei kiintiötä
Pyykanta on kohtalainen, ei kiintiötä
Metso kanta kohtalainen metsolle kiintiö 4kpl / jäsen. (3kpl metso ja1 kpl koppelo)
Pienpetokanta on runsas, voimakas verotus.

Metsäkanalintujen ja Hanhien kohdalla on huomioitava Riistakeskuksen asettamat rajoitukset pyyntiaikojen ja määrien osalta. Alueellisesti on huomioitava kestävän kehityksen mukainen saalistus kaikkien riistaeläinten kohdalla.

2. RAUHOITUSALUEET
Rokansalossa Kimmo Kiljusen, Kyösti Narisen ja Kalevi Kotron tiloista paikallistien ja Saimaan välinen alue. Pienpetojen pyynti sallittu, ajavan koiran käyttö on kielletty.
Pulliaisen mailla Ahoinpellossa on vain pienpetojen pyynti sallittu.
Jouko Sipisen maalla Sorjola Sulkulampi 1:5 (53ha) on metso ja koppelo rauhoitettu määräajaksi 2015- 2016. Simo Parrin mailla Rokansalo Ruokoharju 6:7 (39 ha)on Ukkometso rauhoitettu.
Metsästyksessä on otettava huomioon laidunkausi, erikoisviljelmät ja koirakokeet.
Katso vuokramaaluettelo (Metsäkeskus Puumala ja jahtipaikat.fi jos on ostettu lisenssi 29 € / vuosi)

3. MUUT RAUHOITUKSET
Koirakokeiden aikana Puumala Lehdessä ilmoitetut koealueet ovat rauhoitetut metsästykseltä. Puumalan Erämiesten järjestämät koirakokeet metsästyskaudella 2015 -2016 ovat seuraavat: Hirvenhaukkukoe "Jästipiä" 5. - 6.9 ja kaksiviikkoiset ketunajokokeet 2.11. - 15.11. sekä kaksiviikkoiset ajokokeet 30.11. - 13.12. Rauhoitukset eivät koske kaksiviikkoisia kokeita. Juvan kansainvälisten hirvenhaukkukokeiden yksi koemaasto on mahdollisesti Rokansalossa 19.9.2015.
Seuraa lehti-ilmoittelua koealueista.

4. VIERAIDEN TUOMINEN SEURAN MAILLE
Maanomistaja voi tuoda omalle maalleen vieraita harkintansa mukaan ilman vierasmaksua. Jäsenet saavat tuoda vieraita seuran vuokraamille maille vierasmaksua vastaan, eivät kuitenkaan koejäsenet. Vierasmaksu on maksettava etukäteen seuran tilille FI36 5371 0120 0297 64. Jos maksettu metsästyspäivä peruuntuu, on siitä ilmoitettava seuran puheenjohtajalle Arho Puttonen 046 896 3341 tai sihteerille Jari Ahonen 040 218 8202, näin metsästyksen ajankohdan voi siirtää. Isäntä on vastuussa vieraastaan ja vieraiden pyytämä saalis on pois isännän kiintiöstä, kiintiöityjen riistaeläinten kohdalla.

Petoriistan metsästäjät voivat tuoda vieraita ilman vierasmaksua ko. metsästykseen vastavuoroisuuden periaatteella.

Vierasmaksut metsästysvuodelle 2015 - 2016; vuorokausimaksu 15 €, viikonloppu 30 € ja kausimaksu 150 €.

5. SAALISTILASTO
Saalistilasto palautetaan sihteerille tammikuun 1. viikolla, joko postitse, sähköpostilla tai puhelimella. Jari Ahonen Sappulantie 43, 52200 Puumala, 040 218 8202, jari.ahonen@finnpilot.fi, jaripahonen@gmail.com

 RIISTAPELTO

Riistapelto kukoistaa myös tänä vuonna.

Riistapelto_2015.jpg

Torikon riistapelto 2015Pirttimäellä Kimmo Salmelan maalla siaitseva riistapelto uudistettiin kolmen talkoolaisen voimin.

Kuvassa Kari Kosonen ja Veikko Hakulinen. Kameran takana Ari Pölönen

riistapelto_2013.jpgPIENPETOKILPAILU

Puumalan Erämiehet on voittanut SML:n Suur-Savon piirin pienpetokilpailun 2011. Pienpetoja pyydettiin seuran jäsenten toimesta yhteensä 200 kpl, joista supeja oli 158, kettuja 11, mäyriä 11, näätiä 18 ja minkkejä 2. Kilpailuun oli ilmoittautunut 72 seuraa.
Toiseksi tuli Metsästysseura Kurre ja kolmanneksi Hirvensalmen Eränkäviät. Jäsenmäärään suhteutetun kilpailun voitti Vuolingon Erä.
Molemmat voittajat palkittiin pyyntivälineillä ja kunniakirjoilla. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin riistakamera joka meni Kinnin Metsästäjät ry:lle


ILVESJAHTI

Ilvesjahti on päättynyt Puumalassa tältä kaudelta. Kotiniemessä ammuttiin loppiaisena noin 15 kg naaras, joka oli kuljeskellut asutuksen lähistöllä jo viikkoja. 14.1.2012 Hurissalon Kyllölässä saaliiksi jäi noin 17 kiloinen uros.

ilves_hurissalo.jpg

Ilves 14.1.2012 hurissaloLOUKKUJA LAINAKSI

Kari Sorjoselta on saatavilla KANU- ja putkiloukkuja lainaksi pienpetopyyntiin. Kari opastaa tarvittaessa loukkujen sioittelussa ja virittämisessä, myös syöttitarpeita on saatavilla. Ota yhteyttä Kariin 040 8470 010 ja sovi lainauksesta tarkemmin.VIHJEITÄ PIENPETOJEN LOUKKUPYYNTIIN
Ohessa Kari Sorjosen vihjeitä supien loukkupyyntiin.
Pyyntiajat:
Maalis - huhtikuu
Saalis yleensä alle 10 % koko vuoden saaliista. Kevätpyynnillä kuitenkin suuri merkitys, koska näin voi ehkäistä pentueiden syntymisen, 8 - 12 pentua / naaras.
Supinaaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa on rauhoitettu 1.5. - 31.7.

Elo - marraskuu
Elokuussa kannattaa keskittyä pentueiden pyyntiin. Pieneltä alueelta voi saada muutaman päivän aikana jopa kymmenen supia. Koeta kartoittaa pentupesät ja laita loukut lähimpien teiden varteen ja peltojen reunoille polkujen varteen.
Loppusyksystä loukut kannattaa hajoittaa laajemmalle alueelle ja muuttaa paikkoja 1 - 2 viikon välein riippuen saaliista. Ranta-alueilta voi minkkikin eksyä supiloukkuun.
Aseta loukut tienvarsille niin että näet laukaisuläpän etäältä, vaikka autosta. Alkusyksystä syöttejä kannattaa lisätä joka toinen päivä.
Syöteiksi käyvät kalat, hirven roippeet, elimet, ym. ruokajäte. Pyydä syöttejä, ahvenia ja särkiä, kutuaikaan ja pakasta muutaman kilon pusseissa. Jäisestä kalakimpaleesta voi sitten vaikka kirveellä veistää silppua ja paloja syöteiksi. Kylvä silppua loukun ympäristöön ja tee silpusta vana tieltä tai polulta loukulle. Laita muutama kala loukun takaosaan ja etuosasta vana laukaisialle.
Parhaita loukkupaikkoja ovat teiden varret etenkin risteysalueet, supien polut ja metsäpolkujen varret myös metsäkoneiden jälkien läheisyydessä olevat suojaisat paikat.
Laita loukut heinikon suojaan tai kuusen oksien ja latvusten alle.
Huonoja loukkupaikkoja ovat pihat, puutarhat, pellot ja pesäalueet.
LOUKUT ON TARKASTETTAVA KERRAN VUOROKAUDESSA!METSÄSTYS
Seuran metsästysmaat sijaitsevat usean kylän alueella ikään kuin sateenvarjona, tosin reikäisenä. Tällaisena ei - optimaalisena alueena maita on parhaimmillaan ollut vuokrattuna noin 10 000 hehtaaria. Nykyään kun hajanaisimmat tilkut ovat poissa, on seuralla vuokramaita noin 9 000 ha.

Seuralla oli alkuvuosina ja jälleen 70-luvulla hirvenkaatolupia. Tänä päivänä ei Puumalan Erämiehet ry:n nimeä hirviporukoiden joukossa näy. Metsästys on keskittynyt pienriistaan.
Seuran tilillä on kuitenkin hirven, villisian ja karhun kaatoja. Seuran jäsenistä Aarno Puttonen on kaatanut kaksi ja Jari Halinen sekä Pekka Huttunen molemmat yhden karhun.

karhu.jpg