Puumalan Erämiehet

Puumalan Erämiehet ry. on Puumalan vanhin rekisteröitynyt metsästysseura, perustettu 1955. Heti perustamisen jälkeen seura hyväksyttiin Suomen Metsästäjäliiton jäsenseuraksi. Kennelliittoon seura hyväksyttiin 1970.

Puumalan Erämiehet ry:llä on vuokrattuna metsästysmaita n. 9000 hehtaaria ja jäseniä n. 130. Jäsenistö koostuu puumalalaisista ja ulkopaikkakuntalaisista, niin maattomista kuin maanomistajista.

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäisen metsästyksen lisäksi riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua sekä kenneltoimintaa.kuva1.jpg

Otteita Taisto Silvanin kirjoittamasta Erämiesten historiikista 1955 - 2005

PERUSTAMINEN

Puumalan Erämiehet perustettiin 1955 ja heti perustamisen jälkeen se hyväksyttiin Suomen metsästäjäliittoon, mistä oli heti konkreettista hyötyä, koska Kymi Oy ja valtio vuokrasivat maitaan vain SML:n kuuluville seuroille.

Seuran perustajajäseniä olivat Matti Auvinen, Juhani Jussila, Toivo Kankainen, Hemmo Kiljunen, Martti Kivilinna, Sulo Kontinen, Hugo Kyhyräinen, Tauno Matiskainen, Oskari Pitkänen, Viljo Pohjalainen, Eero Pulliainen, Viljo Purhonen, Toivo Saastamoinen, Arvi Summanen ja Eino Virtamo. Lisäksi seuraa oli perustamassa silloinen riistapäällikkö Eino Kivinen.

kuva2.jpg

Perustajajäseniä 20-vuotisjuhlassa 1975: Hugo Kyhyräinen, Viljo Purhonen, Matti Auvinen, Sulo Kontinen ja Eero Pulliainen


Alun muutamasta jäsenestä noustiin ripeästi muutamaan kymmeneen jäseneen. Alkuinnostuksen jälkeen jäsenkunta kuitenkin pieneni, kunnes 70-luvun alkupuolella vuokrattiin paljon maita ja toiminta muutenkin monipuolistui. Jäsenten määräkin lähti nousuun ja oli 1976 87 henkilöä. Tämän jälkeen on jäsenmäärä hiljalleen noussut nykyiseen noin 130 henkilöön.

kuva3.jpg

Jäsenistö koostuu pääosin puumalalaisista, niin paljasjalkaisista kuin tänne muuttaneistakin, maanomistajajäsenistä ja maattomista jäsenistä, mutta joukossa on myös ulkopaikkakuntalaisia jäseniä. Puumalan Erämiehet onkin tässä mielessä esimerkillinen seura metsästysmahdollisuuksien järjestämisessä. Seura on katsonut tämän osittain velvollisuudekseen saadessaan vuokaralle maita valtiolta ja kunnalta.

Seurassa on jäseniä puolenvuosisadan ketjussa - sukuja ja sukupolvia. Mukana on puumalalaisen väestön koko kirjo höystettynä muualta tulevien mukavalla aromilla.


NAISJAOSTO

Naisia Erämiesten jäseninä on kautta aikain ollut alle kymmenen. Varsinaisena jaostona naiset eivät ole kokoontuneet kovinkaan useasti, mutta osallistuminen erilaisten tapahtumien järjestelyihin, koirakokeiden ja näyttelyiden toimitsijoina ja ruokahuollosta vastaavina heidän panoksensa on ollut merkittävä tapahtumien onnistuneen läpiviennin kannalta, samoin kuin monien Erämiesten vaimojen työpanos.

kuva5.jpg
Kahvihetki rakovalkealla